Aanvraag gratis werkgeverstesten

***Disclaimer: Deze subsidie is inmiddels gesloten en helaas kunt u hier geen gebruik meer van maken.***

Bent u een bedrijf, instelling, stichting of ZZPer, dan kunt u middels subsidie van de overheid gratis sneltesten bij ons laten uitvoeren.
Voor deze nieuwe overheidsregeling is in eerste instantie 450 miljoen gereserveerd voor mensen MET covid-19 klachten. De regeling duurt 6 maanden, waarbij de regeling mogelijk wordt verlengd.

Daarnaast is er een subsidie van 250 miljoen gereserveerd voor het preventief testen van werknemers.

Ministerie van VWS stelt op dit moment als voorwaarde dat de testen enkel worden uitgevoerd bij werknemers die 1) symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, 2) vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen overgaan, of 3) positief getest zijn.
Inmiddels valt preventief sneltesten voor medewerkers zonder klachten ook onder een subsidieregeling.

Wilt u meer weten, stuur een mail naar info@asaptesten.nl